Roviniete.ro

Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor nationale

Postat de: admin pe 20 August 2010 16:03

Vezi PDF: Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes national

NOTA:

A.Sunt exceptate de la plata tarifului:

a)vehiculele detinute de unitatile Ministerului Apararii Nationale;

b)vehiculele detinute de unitatile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor;

c)vehiculele detinute de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. – CNADNR – S.A. si de catre subunitatile acesteia;

d)vehiculele specializate utilizate in exclusivitate pentru servicii de ambulanta;

e)vehiculele detinute de serviciile de urgenta, astfel cum sunt reglementate prin

Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

f)vehiculele care efectueaza transporturi in interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea Romaniei la Acordul dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, si la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internationale, infiintate in temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;

g)vehiculele care efectueaza transporturi funerare;

h)vehiculele care efectueaza transporturi de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare in cazul unor calamitati sau dezastre naturale.

B.Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare prevazute in prezenta anexa

a)Se aplica pentru vehiculele inmatriculate in Romania sau in alte state.

b)Prin vehicul se intelege orice autovehicul rutier avand cel putin doua axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul si semiremorca/remorca tractata de acesta, cu sau fara incarcatura.

c)Masele si dimensiunile maxime admise sunt prevazute in anexele nr. 2 si 3 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

d)Controlul maselor si dimensiunilor se efectueaza:

(i)pe reteaua de drumuri de interes national din Romania;

(ii)in agentiile de control si incasare – ACI ale CNADNR – S.A. din punctele de trecere a frontierei – ptf si de pe reteaua de drumuri de interes national din Romania;

(iii)in locurile in care vehiculele sunt parcate, oprite sau stationate pe drumurile de interes national din Romania.

e)Tarifele suplimentare de utilizare prevazute in prezenta anexa se aplica pentru:

(i)efectuarea transportului cu vehicule a caror incarcatura este indivizibila; utilajele sunt considerate marfuri indivizibile chiar daca acestea sunt transportate avand demontate parti componente;

(ii)efectuarea transportului cu vehicule care, fara incarcatura, depasesc constructiv masele si/sau dimensiunile maxime admise.

C.Eliberarea AST

a)Tarifarea pentru eliberarea AST se efectueaza pentru fiecare document eliberat.

b)Agentiile de control si incasare elibereaza AST pe loc, daca nu este necesara obtinerea avizului de competenta, sau in doua zile lucratoare, daca acesta este necesar.

c)AST se elibereaza si in cazul in care transportul este exceptat de la plata tarifelor suplimentare de utilizare.

D.Tarifare pentru depasirea masei maxime admise (totala sau pe axe)

a)Tarifarea pentru depasirea masei se efectueaza prin compararea rezultatului obtinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obtinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luandu-se in considerare valoarea cea mai mare rezultata.

b)Tarifarea pentru depasirea masei totale se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator masei reale a vehiculului.

c)In situatia in care cel putin doua vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distantei dintre axe, se efectueaza pentru fiecare vehicul, indiferent de numarul de axe sau de roti ale fiecarui vehicul.

d)Tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axe se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator valorii cu care este depasita masa maxima admisa pe axe, in functie de categoria drumului pe care se circula.

e)Pentru axe multiple constituite din cel putin doua axe consecutive ale aceluiasi vehicul, tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axe se calculeaza pentru fiecare categorie de axe (simpla, dubla, tripla), in functie de distanta dintre axe.

f)Tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axa dubla si tripla se efectueaza pentru ansamblul de axe, fara a se compara si a se lua in considerare axele componente ale configuratiei de axe.

g)In cazul vehiculelor prevazute in anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, combinatiile de axe (simpla, dubla, tripla) se stabilesc de la partea din fata a vehiculului spre spatele acestuia.

h)In cazul depasirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuratii de axe distincte ale aceluiasi vehicul, tarifarea se cumuleaza.

i)Nu se aplica tarife suplimentare, nu se elibereaza AST si nu se impun conditii pentru insotire daca depasirea masei maxime admise pe axe si a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe si a masei totale inscrise in AST, rezultata in urma cantaririi, este de pana la:

(i)4% inclusiv, pentru masa pe axa simpla;

(ii)4% inclusiv, pentru masa pe axa dubla;

(iii)4% inclusiv, pentru masa pe axa tripla;

(iv)5% inclusiv, pentru masa totala,

j)Tarifarea pentru depasirea masei totale sau pe axe nu se aplica pentru vehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).

E.Tarifarea pentru depasirea dimensiunilor maxime admise

a)Tarifarea pentru depasirea dimensiunilor maxime admise se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator valorii cu care este depasita dimensiunea maxima admisa.

b)in situatia in care sunt depasite cel putin doua dintre dimensiunile maxime admise, se cumuleaza tarifarea pentru dimensiunile care sunt depasite.

c)AST eliberata pentru depasirea constructiva a lungimii maxime admise este valabila chiar daca transportul, inclusiv incarcatura, depaseste lungimea inscrisa in

AST, cu conditia ca aceasta sa se incadreze in intervalul tarifar pentru care a fost eliberata AST, indiferent de incarcatura transportata.

d)in cazul in care dimensiunile se determina cu ocazia controlului si se constata o depasire a dimensiunilor maxime admise cu pana la 0,05 m, aceste transporturi sunt considerate a se incadra in limitele maxime admise.

F.Tarifare pentru eliberarea AST Valoarea totala a tarifarii in vederea eliberarii AST se aplica prin cumularea tarifelor pentru eliberarea AST, pentru depasirea masei totale sau pe axe si pentru depasirea dimensiunilor.

G.Recantarire si remasurare

a)Recantarirea si remasurarea se efectueaza numai pe sensul de intrare in Romania, la solicitarea operatorului de transport.

b)Nu se efectueaza recantarire sau remasurare:

(i)pe reteaua de drumuri de interes national din Romania;

(ii)in ACI ale CNADNR – S.A. din ptf pe sensul de iesire din Romania si de pe reteaua de drumuri de interes national din Romania;

(iii)in locurile in

Taguri: , ,

Roviniete.ro

Comments are closed.