Roviniete.ro

Permis de conducere – Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere

Postat de: admin pe 1 Septembrie 2010 09:45

(art.7 din Ordinul MAI nr. 1497/2006)

Persoana care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa aiba varsta de cel putin 18 ani, cu urmatoarele exceptii:

- cel putin 16 ani, pentru subcategoriile A1 si B1;

- cel putin 21 de ani, pentru categoriile D, D+E, Tb si Tv si subcategoriile D1 si D1+E;

- sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;

- sa faca dovada pregatirii teoretice si practice, realizata prin cursuri organizate de unitati autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea.

- sa faca dovada ca domiciliaza sau ca are resedinta pe raza de competenta a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor unde solicita sa fie examinata.

Persoana condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru comiterea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducator, in conditiile prevazute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b) din O.U.G. 195/2002.

Dosarul de examinare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

- cerere-tip;

- fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia in spatiul special destinat;

- fisa detinatorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata de solicitant;

- certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate (pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul in Romania, acesta se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Romane);

- copia documentului de identitate;

- document justificativ din care sa rezulte ca solicitantul a urmat o forma de invatamant;

- chitanta de plata a taxei de examinare;

- copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii);

- copia hotararii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, in cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere.

Taguri: , , , ,

Roviniete.ro

Comments are closed.