Roviniete.ro

OUG nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

Postat de: admin pe 22 Septembrie 2010 17:15

PDF: Ordonanta nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier + ANEXELE 1 si 2

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1. – (1) Incepand cu data de 1 iulie 2002 se introduc tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, avand masa maxima admisa de 12 tone sau mai mare, tarifele mentionate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 1.

(3) Pentru toate autovehiculele de transport marfa avand masa maxima admisa sub 12 tone si pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maxima admisa, tarifele mentionate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 2.

(4) Pentru plata tarifelor mentionate la alin. (1) utilizatorilor infrastructurii de transport rutier li se elibereaza documentul care atesta dreptul de utilizare a infrastructurii rutiere, denumit rovinieta, pentru care, in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va stabili modelul, forma si conditiile de eliberare.

(5) Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier sunt structurate in functie de durata de parcurs si de stationare pe reteaua rutiera din Romania, astfel: o zi, 7 zile, o luna, 6 luni si un an.

(6) Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplica in mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii nationali si straini ai infrastructurii de transport rutier.

(7) In cazul instrainarii autovehiculului, rovinieta isi mentine valabilitatea.

(8) In cazul scoaterii din uz a autovehiculului, proprietarului i se va returna contravaloarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier, corespunzatoare perioadei de neutilizare.

Art. 2. – (1) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, avand masa maxima admisa de peste 12 tone inclusiv, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplica in functie de numarul de osii ale autovehiculului si de emisiile poluante (EURO).

(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfa avand masa maxima admisa sub 12 tone si pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maxima admisa, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplica in functie de tipul autovehiculului si de emisiile poluante (EURO).

Art. 3. – Sunt exceptate de la plata tarifelor prevazute la art. 1 si 2:

a) autovehiculele folosite de unitatile institutiilor din sistemul de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala, de serviciul de pompieri, protectie civila, politie si alte servicii de urgenta, autobuzele folosite exclusiv pentru transportul urban, precum si vehiculele folosite pentru intretinerea drumurilor;

b) autovehiculele folosite exclusiv pentru transportul de marfuri si persoane in interiorul localitatilor.

Art. 4. – Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule inmatriculate in Romania vor utiliza doar rovinieta anuala care se poate procura prin oficiile Companiei Nationale “Posta Romana” – S.A. si de la agentiile Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”.

Art. 5. – Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule inmatriculate in alte state vor utiliza rovinieta, in functie de durata de parcurs si de sedere pe reteaua rutiera din Romania, care se poate procura de la agentiile Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” aflate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si in teritoriu, precum si prin oficiile Companiei Nationale “Posta Romana” – S.A.

Art. 6. – (1) Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule inmatriculate in alte state vor achita tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier in valuta liber convertibila la echivalentul tarifului exprimat in euro sau in lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data cumpararii.

(2) Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule inmatriculate in Romania vor achita tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier in lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data cumpararii.

Art. 7. – Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. si Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” vor acorda licente, respectiv carti de identitate ale autovehiculelor si vor efectua inspectii tehnice numai pentru posesorii de autovehicule care utilizeaza infrastructura de transport rutier din Romania si care sunt in posesia rovinietei anuale.

Art. 8. – (1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducatorilor acestora care utilizeaza infrastructura de transport rutier din Romania fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(3) In cazul in care contravenientul a achitat jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), orice urmarire inceteaza.

(4) O data cu aplicarea amenzii contraventionale posesorilor de autovehicule sau conducatorilor acestora care utilizeaza infrastructura de transport rutier din Romania fara a avea rovinieta valabila li se suspenda certificatul de inmatriculare al autovehiculului si, dupa caz, licenta de executie pentru vehicul, pana la achitarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

(5) Contravenientii au obligatia ca, in termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii contraventionale, sa achite tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

Art. 9. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 8 se fac de catre:

a) personalul imputernicit din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, din unitatile care functioneaza sub autoritatea sau in subordinea acestuia;

b) ofiterii si subofiterii de politie cu atributii in controlul circulatiei.

Art. 10. – Contraventiilor prevazute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 11. – Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier nu exonereaza utilizatorii infrastructurii de transport rutier de la plata celorlalte tarife percepute de Regia Autonoma “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 12. – Sumele incasate in urma aplicarii tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier se constituie venit la dispozitia Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” si vor fi utilizate in exclusivitate pentru finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, intretinere si reparatie a drumurilor nationale.

Art. 13. – In termen de 45 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

Art. 14. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 15.

Taguri: , , ,

Roviniete.ro

Comments are closed.