Roviniete.ro

OUG 109/2005 privind transporturile rutiere

Postat de: admin pe 22 Septembrie 2010 10:18

OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

Versiunea actualizata cuprinde modificarile aduse de:

- Legea nr. 102/2006

- O.G. nr. 45/2007 publicata in MOF nr. 598 din 30/08/2007

- Legea nr. 42/2008 publicata in MOF nr. 246 din 28/03/2008.

Aceasta reglementare are un caracter urgent, avand in vedere respectarea termenului de aderare a Romaniei la structurile Uniunii Europene, asigurarea conditiilor egale de desfasurare a activitatii operatorilor de transport rutier romani si straini pe teritoriul Romaniei, precum si sanctionarea nediscriminatorie in mod eficient a celor care nu respecta conditiile referitoare la accesul la activitatea de transport rutier, asa cum sunt acestea prevazute de reglementarile europene.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea si asigurarea desfasurarii transporturilor rutiere de marfuri si de persoane, precum si a activitatilor conexe acestora pe teritoriul Romaniei, in conditii de siguranta si calitate, cu respectarea principiilor liberei concurente, garantarea accesului liber si nediscriminatoriu la piata transportului rutier si a masurilor de protectie a mediului inconjurator, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice si pentru satisfacerea necesitatilor economiei nationale si nevoilor de aparare ale tarii.

(2) Activitatile de transport rutier, precum si activitatile conexe acestora se desfasoara astfel incat sa fie respectate reglementarile in vigoare privind conditiile de lucru, de exploatare a vehiculelor rutiere si de utilizare a infrastructurii rutiere, precum si conditiile privind siguranta circulatiei.

(3) In toate raporturile generate de activitatea de transport rutier si de activitatile conexe acesteia, protectia vietii umane si a mediului este prioritara.

Art. 2. – Prevederile prezentei ordonante de urgenta privind accesul la activitatea de transport nu se aplica transporturilor rutiere efectuate cu:

a) vehicule rutiere destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depaseste 3,5 tone;

b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane, care, prin constructie si echipare, sunt destinate sa transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducatorul auto;

c) vehicule rutiere apartinand institutiilor din sistemul national de aparare;

d) vehicule rutiere utilizate pentru transporturi postale care sunt efectuate in cadrul unui serviciu public;

e) vehicule rutiere care transporta medicamente, produse si echipamente medicale necesare interventiilor in caz de catastrofe si calamitati;

f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale de urgenta;

g) vehicule rutiere special amenajate care le fac improprii pentru transportul marfurilor;

h) vehicule rutiere care transporta vehicule avariate sau defecte;

i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere in vederea perfectionarii tehnice;

j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare;

k) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrari agricole si forestiere;

l) vehicule istorice.

Art. 21. – Transportul public local se reglementeaza prin legi speciale.

Art. 3. – (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. activitate conexa transportului rutier – activitate complementara care se desfasoara in legatura cu transportul rutier;

2. activitate de transport rutier – suma operatiunilor de transport care asigura, nemijlocit, deplasarea marfurilor sau a persoanelor, cu ajutorul vehiculelor sau al combinatiei de vehicule, pe distante si in conditii prestabilite;

3. autoturism – autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto;

4. autobuz – autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane pe scaune si in picioare, si care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto;

5. autobuz urban – autobuz la care majoritatea locurilor sunt in picioare;

6. autocar – autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat si echipat numai pentru transportul de persoane asezate pe scaune, avand spatii speciale pentru transportul bagajelor pe distante mari, amenajat si dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, avand interdictia de a transporta persoane in picioare;

7. autorizatie de transport international – document care da dreptul unui operator de transport rutier sa efectueze in anumite conditii unul sau mai multe transporturi de tranzit sau destinatie pe teritoriul unui stat, pe perioada sa de valabilitate;

8. autogara – spatiu special delimitat, amenajat si dotat pentru a permite stationarea autobuzelor la persoane, pentru urcarea sau coborarea persoanelor, precum si pentru o oferi conditii si servicii pentru autobuze si pentru persoanele aflate in asteptare;

9. cap de traseu – punct de plecare sau punct de destinatie, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/ coborarea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public;

10. cabotaj – operatiune de transport rutier efectuata de catre un operator de transport rutier strain intre cel putin doua puncte de incarcare/descarcare aflate pe teritoriul Romaniei; deplasarea fara incarcatura a unui vehicul rutier intre doua operatiuni consecutive de transport international nu este considerata cabotaj;

11. certificat de competenta profesionala – document care atesta pregatirea profesionala a unei persoane in domeniul transporturilor rutiere;

12. certificat de transport in cont propriu – document prin care se atesta ca intreprinderea indeplineste conditia de competenta profesionala, aceasta avand acces la activitatea de transport rutier in cont propriu;

13. contract de inchiriere de vehicule rutiere – contract incheiat in forma autentica, prin care un locator, persoana fizica sau juridica, transmite, contra cost, dreptul de folosinta pe perioada determinata a unuia sau mai multor vehicule, fara conducator auto, catre o alta persoana fizica sau juridica, numita locatar;

14. copia conforma a certificatului de transport in cont propriu – documentul eliberat de autoritatea competenta pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere detinute in conditiile prezentei ordonante de urgenta si utilizate de intreprindere, altele decat cele mentionate la art. 2, cu care se efectueaza operatiuni de transport rutier in cont propriu, numai cu respectarea reglementarilor nationale si internationale in domeniul transporturilor rutiere;

15. copia conforma a licentei de transport – documentul eliberat de autoritatea competenta pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere detinute in conditiile prezentei ordonante de urgenta si utilizate de operatorul de transport rutier la operatiuni de transport rutier, altele decat cele mentionate la art. 2, numai cu respectarea reglementarilor nationale si internationale in domeniul transporturilor rutiere;

16. cursa – traseu parcurs de un autobuz care, dupa atingerea punctului de destinatie, revine la punctul de plecare, in cadrul aceleiasi operatiuni de transport de persoane;

17. document de transport – document care se afla la bordul autovehiculului rutier pe toata durata derularii transportului, avand inscrise date privind intreprinderea care efectueaza transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, marfurile sau persoanele transportate, dupa caz, si care trebuie sa faca posibila stabilirea categoriei si a tipului de transport rutier efectuat;

18. grafic de circulatie – document care contine statiile publice aflate pe un traseu, distantele dintre acestea, orele de plecare, respectiv sosire, si zilele in care se efectueaza transporturile;

19. grup de persoane dinainte constituit – grup pentru care o organizatie sau o persoana autorizata care este responsabila cu incheierea contractului si plata colectiva a serviciilor a primit rezervarile si a efectuat platile inainte de plecare. Pe tot parcursul transportului componenta grupului trebuie sa ramana aceeasi;

20. inspectie tehnica periodica – operatiune de control periodic al vehiculelor aflate in exploatare, care priveste in principal sistemele si componentele acestora ce contribuie la siguranta circulatiei, protectia mediului si incadrarea in categoria de folosinta;

21. intermediere in transporturile rutiere – activitatea unei intreprinderi cu scop patrimonial care consta in preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier in trafic national si/sau international, acestea urmand a fi executate de intermediar, in numele sau, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport;

22. intreprindere – agent economic, persoana fizica, asociatie familiala sau persoana juridica, cu/fara scop patrimonial, orice asociatie ori grup de persoane fara personalitate juridica, cu/fara scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridica ori care depinde de o autoritate care are aceasta personalitate;

23. licenta pentru activitati conexe transportului rutier – document care da dreptul unei intreprinderi sa desfasoare activitati conexe transportului rutier;

24. licenta de transport – document prin care se atesta ca intreprinderea indeplineste conditiile de onorabilitate, capacitate financiara si competenta profesionala, aceasta avand acces la transportul rutier public;

25. licenta de traseu – document care da dreptul operatorului de transport rutier sa efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale in trafic national pe un anumit traseu, conform programului de transport;

26. masa totala maxima autorizata – masa totala maxima a unui vehicul rutier, asa cum este declarata de constructorul acestuia;

27. microbuz – autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune, in afara locului conducatorului auto;

28. omologare – procedura administrativa prin care autoritatea competenta certifica, conform legislatiei in vigoare, ca un tip de vehicul, un sistem sau o componenta ori o entitate tehnica independenta satisface cerintele tehnice prevazute de reglementarile in vigoare;

29. operator de transport rutier – orice intreprindere care detine certificat unic de inregistrare, avand ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, detinatoare a unei licente de transport si care efectueaza transport rutier public cu vehicule rutiere detinute cu orice titlu, cu exceptia comodatului, denumite in continuare vehicule detinute;

30. operator de transport rutier roman – operator de transport rutier cu sediul sau cu domiciliul in Romania;

31. operator de transport rutier strain – operator de transport rutier cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, autorizat sa efectueze transporturi rutiere internationale;

32. operator pentru activitati conexe transportului rutier – orice intreprindere care desfasoara activitati conexe transportului rutier si care a obtinut in prealabil licenta pentru activitati conexe transportului rutier;

33. persoana desemnata – persoana fizica, managerul activitatii de transport rutier, care indeplineste pentru intreprindere conditiile de onorabilitate si competenta profesionala, care este angajata pe baza de contract de munca sa conduca, permanent si efectiv, activitatea de transport a intreprinderii;

34. program de transport interjudetean si international – program intocmit si aprobat de autoritatea competenta, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulatie, capetele de traseu, statiile publice, numarul, tipul si capacitatea autovehiculelor necesare;

35. program de transport judetean – program propus si aprobat de consiliile judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulatie, capetele de traseu, statiile publice, numarul, tipul si capacitatea autovehiculelor necesare;

36. serviciu regulat de transport de persoane – serviciu de transport public de persoane care asigura transportul persoanelor, potrivit graficelor de circulatie, pe trasee specificate, in care urcarea/coborarea persoanelor transportate in/din autovehicul se face in puncte de oprire dinainte stabilite; serviciul regulat de transport de persoane presupune obligatia respectarii graficelor de circulatie, acesta fiind accesibil oricarei persoane, putand fi conditionat cel mult de o rezervare prealabila;

37. serviciu regulat special de transport de persoane – serviciu de transport public de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigura doar transportul anumitor categorii determinate de persoane, in masura in care acest serviciu se desfasoara in conditiile prevazute la pct. 36. Serviciul regulat special de transport de persoane include:

a) transportul muncitorilor intre domiciliu si locul de munca;

b) transportul elevilor si al studentilor spre si dinspre institutiile de invatamant;

c) transportul militarilor si al familiilor acestora intre domiciliu si unitatea militara;

38. statie publica – punct de pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat corespunzator, semnalizat printr-un indicator rutier si care sa aiba in dotare un panou suplimentar pe care este atasat orarul conform caruia opresc autovehiculele pentru urcarea si coborarea persoanelor transportate;

39. serviciu ocazional de transport de persoane – activitate de transport public de persoane, realizata pe baza de contract unic pentru fiecare cursa, care nu poate fi definita ca serviciu regulat sau ca serviciu regulat special, prin care se transporta grupuri de persoane dinainte constituite, la initiativa unei persoane, cu ocazia unor evenimente, manifestari speciale, calatorii circulare cu caracter de agrement, turism si altele asemenea;

40. traseu – parcurs care asigura legatura intre mai multe localitati si/sau obiective, cuprinse intre doua capete, pe care se efectueaza transport rutier public de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale. In functie de amplasarea capetelor si de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, judetene, interjudetene si internationale; traseele dintre municipiul Bucuresti si alte localitati sunt trasee interjudetene;

41. transport rutier – operatiune prin care se realizeaza deplasarea persoanelor sau a marfurilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum deschis circulatiei publice, chiar daca vehiculele respective sunt, pe o anumita portiune a traseului, transportate la randul lor pe sau de alte vehicule ori daca autovehiculele se deplaseaza fara incarcatura. Operatiunile de incarcare/descarcare si de intocmire/distribuire a documentelor insotitoare transportului, realizate sau supravegheate de conducatorul vehiculului ori al ansamblului de vehicule, sunt operatiuni incluse in activitatea de transport;

42. transport rutier agabaritic – transport rutier cu mase si/sau cu dimensiuni depasite;

43. transport rutier in trafic national – transport rutier care se efectueaza intre doua localitati situate pe teritoriul Romaniei, fara a depasi teritoriul statului;

44. transport rutier in trafic international – transport rutier care se efectueaza intre localitatea de plecare si localitatea de destinatie, situate pe teritoriul a doua state diferite, cu sau fara tranzitarea unuia ori mai multor state;

45. transport rutier in zona de mic trafic de frontiera – transport rutier care implica deplasarea unui vehicul rutier de pe teritoriul unui stat pe teritoriul statului invecinat, pe o distanta de cel mult 30 km fata de frontiera, daca acordurile bilaterale incheiate intre statele respective nu prevad altfel;

46. transport rutier local – transport rutier efectuat in interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localitati, fara a depasi limitele acesteia;

47. transport rutier judetean – transport rutier care se efectueaza intre doua localitati situate pe teritoriul aceluiasi judet;

48. transport rutier interjudetean – transport rutier care se efectueaza intre localitatea de plecare si localitatea de destinatie, situate pe teritoriul a doua judete diferite, cu sau fara tranzitarea unuia ori mai multor judete; in sensul prezentei ordonante de urgenta, transportul rutier intre municipiul Bucuresti si alte judete este considerat transport rutier interjudetean;

49. transportator rutier – orice intreprindere care, in activitatea sa, pentru transportul public sau transportul in cont propriu al persoanelor ori al marfurilor, utilizeaza vehicule sau ansambluri de vehicule rutiere detinute, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

50. vehicul rutier – sistem mecanic destinat circulatiei pe drumurile publice, cu sau fara mijloace de autopropulsare, si care se utilizeaza in mod normal pentru transportul de persoane si/sau de marfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari. In sensul prezentei ordonante de urgenta sunt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile si tractoarele, definite astfel:

a) autovehicul – orice vehicul rutier care se deplaseaza prin propulsie proprie, cu exceptia vehiculelor care circula pe sine si a autovehiculelor cu doua sau 3 roti;

b) remorca – vehicul rutier fara motor, conceput si construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

c) semiremorca – vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axa de tractare, astfel incat asupra tractorului ori axei de tractare se exercita o forta verticala semnificativa;

d) tractor – vehicul rutier care, prin conceptie si constructie, este destinat exclusiv sau in principal tractarii de remorci/semiremorci sau utilaje;

51. vehicule istorice – vehicule pentru care perioada trecuta de la incetarea fabricatiei tipurilor respective, care au utilizat acelasi tip de caroserie si acelasi tip de motor, este de cel putin 30 de ani, originale, restaurate sau reconstruite, pentru care detinatorii au obtinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate de autoritatea competenta.

(2) De asemenea, in sensul prezentei ordonante de urgenta, ansamblul format din autovehicul si remorca/semiremorca si ansamblul format din tractor si remorca/semiremorca sunt considerate vehicule rutiere.

Art. 4. – In sensul prezentei ordonante de urgenta, transporturile rutiere se clasifica pe categorii si tipuri dupa cum urmeaza:

A. categorii de transport rutier:

a) clasificarea din punct de vedere al ariei de desfasurare:

1. transport rutier in trafic national;

2. transport rutier in trafic international;

b) clasificarea din punct de vedere al caracterului comercial al activitatii:

1. transport rutier public;

2. transport rutier in cont propriu;

B. tipuri de transport rutier:

a) transport rutier de marfuri:

1. transport rutier de marfuri generale, inclusiv bunuri;

2. transport rutier de marfuri perisabile;

3. transport rutier de marfuri si deseuri periculoase;

4. transport rutier de deseuri;

5. transport rutier de animale vii;

6. transport rutier agabaritic;

b) transport rutier de persoane:

1. transport rutier prin servicii regulate;

2. transport rutier prin servicii regulate speciale;

3. transport rutier prin servicii ocazionale.

Art. 5. – (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, autoritate de stat si de reglementare in domeniul transporturilor rutiere, reprezinta, in sensul prezentei ordonante de urgenta, autoritatea competenta.

(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza strategiile nationale de dezvoltare a activitatilor de transport rutier;

b) elaboreaza reglementari specifice in domeniul transporturilor rutiere si al activitatilor conexe acestora;

c) elaboreaza programe de dezvoltare durabila si de modernizare a sistemului national de transport rutier, de siguranta si securitate a transporturilor rutiere si de protectie a mediului;

d) asigura conditiile unui mediu concurential normal in activitatea de transport rutier, in corelatie cu celelalte moduri de transport si intre operatorii de transport rutier;

e) stabileste norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier, precum si pentru operatorii de activitati conexe transportului rutier;

f) asigura controlul respectarii reglementarilor specifice domeniului transporturilor rutiere de catre operatorii de transport rutier, precum si de catre ceilalti utilizatori ai infrastructurii rutiere;

g) asigura dezvoltarea cercetarii si elaborarea de studii de specialitate in domeniul transporturilor rutiere;

h) monitorizeaza piata transporturilor rutiere in scopul constatarii aparitiei situatiilor de criza si adopta masurile necesare acestor situatii;

i) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare a vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora;

j) stabileste conditiile tehnice si metodologia pentru efectuarea inspectiilor tehnice periodice, precum si a controlului tehnic in trafic al vehiculelor rutiere;

k) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, in vederea introducerii acestora pe piata.

(3) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de autoritate de stat in domeniul transporturilor rutiere, are urmatoarele atributii:

a) exercita autoritatea de registru si inspectie de stat in transporturile rutiere;

b) organizeaza si tine evidenta tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate, cu exceptia celor care apartin institutiilor din sistemul national de aparare si siguranta publica;

c) elaboreaza programe privind echiparea retelei de transport rutier cu infrastructuri si sisteme telematice de culegere a datelor, precum si cu centre de control si/sau informare a traficului rutier si de monitorizare a operatiunilor de transport rutier pentru constatarea respectarii prevederilor in vigoare si a sigurantei traficului rutier;

d) elaboreaza norme privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora si controleaza respectarea lor;

e) exercita controlul de stat privind respectarea reglementarilor nationale si internationale in activitatile specifice domeniului transporturilor rutiere;

f) autorizeaza activitatile de transport rutier public si in cont propriu, in trafic national si/sau international, si elibereaza in acest sens licente, certificate de transport in cont propriu si autorizatii de transport international, prin intermediul autoritatilor prevazute de legislatia in vigoare, in conformitate cu procedurile specifice stabilite pentru operatorii de transport rutier, intreprinderi si operatorii de activitati conexe transportului rutier, precum si atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor in vigoare, acordurilor si conventiilor la care Romania este parte;

g) autorizeaza centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere si scolile de conducatori auto;

h) elaboreaza norme obligatorii pentru pregatirea si atestarea profesionala a conducatorilor auto, a persoanelor desemnate sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier, a consilierilor de siguranta, precum si a instructorilor de conducere auto si a profesorilor de legislatie rutiera;

i) asigura cadrul privind conditiile in care se executa transportul combinat de marfuri si promovarea acestuia in conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;

j) asigura realizarea unui sistem de supraveghere si monitorizare a transporturilor rutiere de marfuri si de persoane;

k) elaboreaza, cu avizul Ministerului Sanatatii, norme privind examinarea medicala a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si pentru verificarile periodice ale posesorilor de permis de conducere auto;

l) certifica incadrarea vehiculelor rutiere in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta, conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

m) certifica sau omologheaza, potrivit reglementarilor in vigoare, produsele si materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate in tara sau importate si dispune, in caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare;

n) evalueaza laboratoarele de incercare aferente domeniului rutier;

o) certifica incadrarea in normele de poluare si siguranta rutiera a vehiculelor rutiere destinate transportului international de marfuri sau cu alte caracteristici speciale;

p) omologheaza vehiculele rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora, controleaza, la producator si la vanzator, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat si dispune, in caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de omologare;

q) autorizeaza operatorii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz;

r) autorizeaza infiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;

s) asigura efectuarea inspectiei tehnice a vehiculelor rutiere, in vederea primei inmatriculari in Romania si certificarii autenticitatii acestora, in vederea inmatricularii/reinmatricularii sau la cerere;

t) clasifica vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane pe categorii de confort si vehiculele destinate transportului rutier de marfuri;

u) acorda operatorilor de transport rutier straini autorizatii de transport international valabile pe teritoriul Romaniei.

Art. 6. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate sa desemneze unitati care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea sa sa elaboreze si sa puna in aplicare norme tehnice si reglementari specifice vehiculelor rutiere si transportului rutier si care sa asigure inspectia si controlul tehnic de specialitate.

Art. 7. – Institutiile publice, regiile autonome, precum si societatile comerciale prevazute la art. 6, care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, se autofinanteaza din tarife si comisioane, obtinute din prestatii specifice, precum si din alte surse, constituite potrivit legii.

Art. 8. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este autoritatea competenta pentru aplicarea acordurilor si conventiilor internationale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere si constructiei vehiculelor rutiere, la care Romania este parte.

Art. 81. – Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale au urmatoarele atributii privind transportul rutier public, care se realizeaza in zona de competenta respectiva:

a) stabilirea si aplicarea politicilor teritoriale de dezvoltare durabila a transportului rutier, in conexiune cu politicile similare din zonele limitrofe si in conformitate cu politica nationala in domeniu;

b) aprobarea programelor de transport rutier public de persoane in trafic judetean, dupa armonizarea acestora de catre autoritatea competenta cu programele de transport rutier interjudetean, feroviar, naval sau aerian, dupa caz.

Art. 82. – La realizarea proiectului de program de transport rutier public de persoane in trafic judetean vor fi consultate si asociatiile existente la nivel judetean.

CAPITOLUL II
Efectuarea transporturilor rutiere

Art. 9. – (1) Transportul rutier se efectueaza numai in conditiile respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, a reglementarilor in vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum si a acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.

(2) Transportul rutier de marfuri periculoase se efectueaza numai in conditiile respectarii prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile ulterioare, si a reglementarilor specifice in vigoare.

(3) Transportul rutier al deseurilor periculoase se efectueaza numai in conditiile respectarii reglementarilor specifice in vigoare.

(4) Transportul rutier de marfuri sau de persoane se poate efectua numai in conditiile respectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili in transportul rutier de marfuri si persoane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.), inclusiv ale anexelor la acesta, incheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care Romania a aderat prin Legea nr. 101/1994.

Art. 10. – (1) Orice conducator auto care efectueaza operatiuni de transport rutier, ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, are obligatia de a urma cursurile de pregatire profesionala ale caror tematica si mod de organizare sunt stabilite de autoritatea competenta.

(2) Cursurile de pregatire profesionala prevazute la alin. (1) se finalizeaza cu un examen. In urma promovarii examenului se elibereaza un certificat de competenta profesionala.

Art. 11. – Transportul rutier public este transportul rutier efectuat pe baza de contract, contra plata, prin incasarea unui tarif sau a echivalentului in natura ori in servicii, cu vehicule detinute si utilizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. 12. – Transportul rutier in cont propriu se efectueaza fara incasarea unui tarif sau a echivalentului in natura ori in servicii al acestuia si se realizeaza in urmatoarele conditii cumulative:

a) este o activitate secundara sau suplimentara celorlalte activitati principale autorizate ale intreprinderii;

b) marfurile transportate sunt proprietatea intreprinderii ori au fost vandute, cumparate sau inchiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;

c) scopul deplasarii este transportul marfurilor sau al persoanelor spre sau de la intreprindere ori intre punctele de lucru ale acesteia;

d) persoanele transportate sunt angajatii intreprinderii, scopul transportului fiind in interesul activitatilor proprii;

e) intreprinderea foloseste vehicule rutiere detinute in proprietate sau obtinute de aceasta printr-un contract de vanzare-cumparare cu plata ulterioara ori in baza unui contract de leasing pe termen lung sau, in cazul transportului de marfuri, vehiculele putand fi inchiriate fara sofer;

f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de catre conducatori auto angajati ai intreprinderii, de catre persoana fizica sau de catre un membru al asociatiei familiale, dupa caz.

Art. 121. – (1) In cazul unei operatiuni de transport combinat de marfuri, daca transportul pe segmentul rutier initial este efectuat in cont propriu, in conditiile prevazute la art. 12, de catre un transportator rutier care este expeditorul marfii, atunci transportul pe segmentul rutier final pana la destinatia marfurilor se considera a fi efectuat tot in cont propriu de catre transportatorul rutier caruia ii sunt destinate marfurile, daca acesta utilizeaza autovehicule detinute conform prevederilor art. 12 lit. e), chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier expeditor, care a efectuat transportul pe segmentul rutier initial.

(2) In cazul transportului combinat de marfuri, daca transportul pe segmentul rutier final este efectuat in cont propriu in conditiile prevazute la art. 12 de catre transportatorul rutier caruia ii sunt destinate marfurile, atunci transportul pe segmentul rutier initial se considera a fi efectuat in cont propriu daca transportatorul rutier care expediaza marfurile utilizeaza autovehicule detinute conform prevederilor art. 12 lit. e), chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier destinatar, care efectueaza transportul pe segmentul rutier final.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), transportatorul caruia ii sunt destinate marfurile sau transportatorul care expediaza marfurile, dupa caz, trebuie sa indeplineasca prevederile art. 12 lit. a)- d) si f).

(2) Daca segmentul rutier final este efectuat in cont propriu de un transportator rutier in conditiile prevazute la art. 12, segmentul rutier initial se considera a fi efectuat in cont propriu daca transportatorul rutier care expediaza marfurile utilizeaza autovehicule detinute conform prevederilor art. 12, chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier destinatar care va efectua segmentul rutier final.

Art. 13. – Operatorii de transport rutier romani pot efectua transport rutier public in trafic national si/sau international numai cu vehicule rutiere detinute si utilizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, inmatriculate in Romania, conduse de persoane cu cetatenie romana sau de cetateni straini cu drept de munca in Romania.

Art. 14. – Pentru a putea efectua transport rutier pe teritoriul Romaniei, conducatorii auto cetateni straini care au obtinut dreptul de munca in Romania trebuie sa detina un certificat de competenta profesionala eliberat de autoritatea competenta in conditiile stabilite de aceasta.

Art. 15. – Operatorii de transport rutier straini pot efectua transport rutier in trafic international avand ca tara de destinatie Romania, transport rutier cu tranzitarea teritoriului Romaniei sau transport rutier in zona de mic trafic de frontiera pe teritoriul Romaniei numai in conditiile respectarii legislatiei romane, a acordurilor si conventiilor bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere, la care Romania este parte.

Art. 16. – Transporturile rutiere in regim de cabotaj pe teritoriul Romaniei sunt interzise daca acordurile si conventiile bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere, la care Romania este parte, nu prevad altfel.

CAPITOLUL III
Accesul la activitatea de transport rutier

SECŢIUNEA 1
Transportul rutier public

Art. 17. – (1) Pentru a efectua transport rutier public, operatorii de transport rutier trebuie sa fie inregistrati in Registrul operatorilor de transport rutier, tinut de autoritatea competenta.

(2) Modul de intocmire, completare si gestionare privind Registrul operatorilor de transport rutier se stabileste de catre autoritatea competenta.

Art. 18. – (1) Pentru dobandirea calitatii de operator de transport rutier, o intreprindere trebuie sa obtina licenta de transport, care se acorda in urma indeplinirii cumulative a conditiilor de onorabilitate, capacitate financiara si competenta profesionala.

(2) Conditia de onorabilitate, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se considera ca fiind indeplinita daca persoana desemnata:

a) nu a fost condamnata pentru infractiuni grave, inclusiv infractiuni de natura comerciala;

b) nu a fost declarata inapta pentru a conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale in vigoare;

c) nu a indeplinit functia de persoana desemnata pentru un operator de transport sau o intreprindere care a fost sanctionat/sanctionata pentru incalcari grave ale legislatiei cu privire la:

- conditiile de plata si de angajare;

- conditiile de desfasurare a operatiunilor de transport rutier, in special in ceea ce priveste regulile referitoare la perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, incarcarea vehiculelor, utilizarea in conditii de siguranta a vehiculelor rutiere, siguranta rutiera si protectia mediului.

(21) In cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) si b), conditia de onorabilitate se considera ca fiind indeplinita de la momentul in care persoana in cauza este reabilitata, potrivit reglementarilor in vigoare, sau, dupa caz, de la momentul in care au incetat cauzele pentru care a fost declarata inapta.

(22) In cazul prevazut la alin. (2) lit. c), conditia de onorabilitate se considera ca fiind indeplinita dupa o perioada de 2 ani de la data la care operatorul de transport rutier sau intreprinderea pentru care persoana in cauza indeplinea functia de persoana desemnata a fost sanctionat/sanctionata pentru incalcari grave.

(23) Autoritatea competenta va stabili lista infractiunilor considerate ca fiind grave, precum si lista infractiunilor de natura comerciala, care afecteaza onorabilitatea persoanei desemnate in sensul alin. (2) lit. a).

(24) Autoritatea competenta va stabili situatiile si circumstantele in care incalcarile legislatiei sunt considerate grave si afecteaza onorabilitatea persoanei desemnate in sensul alin. (2) lit. c).

(25) Daca faptele la care se face referire la alin. (23) si (24) sunt savarsite de transportatori rutieri comunitari pe teritoriul Romaniei, autoritatea competenta va informa autoritatile competente din statele membre in care sunt stabiliti acestia in legatura cu faptele constatate si sanctiunile aplicate.

(3) Conditia de capacitate financiara consta in dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea in bune conditii a activitatii intreprinderii si buna administrare a acesteia. Conditia de capacitate financiara se considera ca fiind indeplinita numai daca operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de minimum 9.000 euro pentru primul autovehicul rutier si 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere detinute si utilizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta. Modul de evaluare a capacitatii financiare a unei intreprinderi se stabileste de autoritatea competenta.

(4) Conditia de competenta profesionala se considera ca fiind indeplinita daca persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier este titulara a unui certificat de competenta profesionala eliberat de autoritatea competenta in conditiile stabilite de aceasta.

(5) Certificatul de competenta profesionala atesta detinerea nivelului necesar de cunostinte stabilit de autoritatea competenta si se acorda in urma unei examinari scrise obligatorii, care poate fi completata cu o examinare orala in forma stabilita de autoritatea competenta.

Art. 19. – (1) Licenta de transport se elibereaza operatorului de transport rutier de catre autoritatea competenta, are o valabilitate de 5 ani si se pastreaza la sediul acestuia.

(2) Pentru vehiculele rutiere detinute de operatorul de transport rutier, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, si utilizate la operatiuni de transport rutier public, autoritatea competenta elibereaza, la cerere, copii conforme ale licentei de transport. Numarul maxim de copii conforme ale licentei de transport corespunde numarului de vehicule pentru care este indeplinita conditia de capacitate financiara a operatorului de transport rutier.

(3) Copiile conforme ale licentei de transport se elibereaza de catre autoritatea competenta, pentru perioade succesive de un an, pana la expirarea valabilitatii licentei de transport.

Art. 20. – (1) Efectuarea transportului rutier public cu autovehicule detinute in conditiile prezentei ordonante de urgenta, altele decat cele prevazute la art. 2, este permisa numai pe baza copiei conforme a licentei de transport valabile, emisa de autoritatea competenta.

(2) Copia conforma a licentei de transport se suspenda de catre autoritatea competenta in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului.

Art. 21. – Licenta de transport se retrage de catre autoritatea competenta in cazul in care operatorul de transport rutier nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acesteia sau in cazul in care operatorul de transport a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii acordarii acesteia.

Art. 22. – Intreprinderea care a dobandit calitatea de operator de transport rutier poate efectua transport rutier in cont propriu pe baza licentei de transport si a copiilor conforme ale acesteia existente la bordul autovehiculelor respective.

SECŢIUNEA a 2-a
Transportul rutier pe cont propriu

Art. 23. – (1) Pentru a efectua transport rutier in cont propriu, intreprinderile trebuie sa fie inregistrate in Registrul intreprinderilor, tinut de autoritatea competenta.

(2) Registrul intreprinderilor se intocmeste de catre autoritatea competenta, modul de completare si gestionare fiind stabilit de aceasta.

Art. 24. – Pentru a efectua transport rutier in cont propriu, o intreprindere trebuie sa obtina un certificat de transport in cont propriu, care se acorda in urma indeplinirii conditiei de competenta profesionala.

Art. 25. – (1) Certificatul de transport in cont propriu se elibereaza intreprinderii de catre autoritatea competenta, are o valabilitate de 5 ani si se pastreaza la sediul acesteia.

(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere detinute de intreprindere si utilizate la operatiuni de transport rutier in cont propriu, cu exceptia celor prevazute la art. 2, autoritatea competenta elibereaza, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport in cont propriu, cu valabilitate de un an.

Art. 26. – Efectuarea transportului rutier in cont propriu cu un vehicul detinut este permisa numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport in cont propriu.

Art. 27. – (1) Certificatul de transport in cont propriu se retrage de catre autoritatea competenta in cazul in care intreprinderea nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acestuia sau in cazul in care intreprinderea a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii acordarii acestuia.

(2) Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu se suspenda de catre autoritatea competenta in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului.

(3) O intreprindere care detine numai certificate de transport in cont propriu nu poate executa transport rutier public.

CAPITOLUL IV
Transportul rutier de marfuri

Art. 28. – (1) Transportul rutier public de marfuri este efectuat de catre operatorii de transport rutier numai cu vehicule rutiere la bordul carora exista, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei de transport, documentul de transport, precum si celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementarile in vigoare.

(2) Transportul rutier de marfuri in cont propriu poate fi efectuat de catre intreprinderi numai cu vehicule rutiere la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, documentul din care sa rezulte faptul ca transportul efectuat este in cont propriu, precum si documentele specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementarile in vigoare.

Art. 29. – In vederea efectuarii transportului rutier public de marfuri in trafic international, suplimentar fata de documentele prevazute la art. 28 alin. (1), la bordul vehiculului rutier trebuie sa se mai afle si certificatul privind incadrarea vehiculului rutier in normele de poluare si siguranta rutiera.

Art. 30. – Operatorii de transport rutier romani pot efectua transport rutier public de marfuri in trafic international numai pe baza autorizatiilor de transport international eliberate de autoritatea competenta, daca acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte nu prevad altfel.

Art. 31. – (1) Operatorii de transport rutier straini pot efectua operatiuni de transport rutier public de marfuri in trafic international pe teritoriul Romaniei numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta, daca acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte nu prevad altfel.

(2) Organele de control vamal vor efectua formalitatile vamale pe teritoriul Romaniei pentru autovehiculele operatorilor de transport rutier straini numai daca la bordul acestora exista autorizatia de transport international corespunzatoare sau pana la indeplinirea acestei formalitati.

(3) Pana la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Finantelor Publice vor elabora instructiuni comune pentru aplicarea prevederilor alin. (2).

CAPITOLUL V
Transportul rutier de persoane

Art. 32. – (1) Transportul rutier public de persoane se efectueaza de catre operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei de transport, precum si licenta de traseu ori autorizatia de transport international sau documentul de transport corespunzator serviciilor ocazionale, dupa caz.

(2) Transportul rutier in cont propriu de persoane poate fi efectuat de catre intreprinderi numai cu autovehicule la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, precum si documente din care sa rezulte faptul ca transportul efectuat este in cont propriu.

Art. 33. – Transportul rutier public de persoane cu autobuze se poate realiza prin:

a) servicii regulate;

b) servicii regulate speciale;

c) servicii ocazionale.

Art. 34. – (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu judetean sau interjudetean se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza licentei de traseu eliberate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, perioada de valabilitate a acesteia fiind limitata de perioada de valabilitate a programului de transport.

(2) Licenta de traseu pentru transportul rutier public in trafic interjudetean se elibereaza pentru fiecare cursa, iar in trafic judetean, pentru fiecare traseu.

(3) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean se efectueaza pe baza programelor de transport, perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani.

(4) In vederea intocmirii programului de transport judetean, consiliul judetean are obligatia sa transmita autoritatii competente, pana la data comunicata de aceasta, propuneri care sa contina traseele judetene care urmeaza a fi incluse in program. Dupa intocmirea programului, aceasta il va transmite spre aprobare consiliului judetean.

(5) Programul de transport nu poate fi modificat decat pentru cazuri justificate, cel mult o data pe an, cu respectarea conditiilor impuse la alin. (4) privind intocmirea si aprobarea sa.

Art. 341. – (1) In cazul transportului rutier public judetean de persoane prin servicii regulate, autoritatea competenta elibereaza licentele de traseu dupa atribuirea traseelor din programul de transport judetean respectiv.

(2) In vederea atribuirii traseelor, conditiile impuse si punctajele pentru departajare se stabilesc de autoritatea competenta pentru traseele interjudetene si de Ministerul Administratiei si Internelor pentru traseele judetene.

(3) Licentele de traseu pentru traseele judetene se elibereaza de agentiile teritoriale ale autoritatii competente, conform atribuirii traseelor pe baza conditiilor impuse si punctajelor obtinute de operatori la atribuirea traseelor.

(4) La atribuirea traseelor judetene poate participa si un reprezentant al consiliului judetean.

Art. 342. – (1) Licenta de traseu contine tipul si capacitatea autobuzului cu care este permisa executarea curselor traseului, iar in anexa, graficul de circulatie.

(2) Pentru transportul rutier de persoane pe trasee judetene si interjudetene se utilizeaza autobuze interurbane si autocare, iar pentru traseele internationale se utilizeaza numai autocare. Autoritatea competenta va corela gradul de confort al acestora cu lungimea traseului.

(3) In transportul rutier de persoane in trafic judetean, interjudetean sau international se interzice transportul mai multor persoane decat numarul de locuri pe scaune prevazut in certificatul de inmatriculare al autobuzului.

Art. 35. – La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale, operatorii de transport rutier au obligatia respectarii prevederilor caietului de sarcini al licentei de traseu sau ale autorizatiei de transport international, precum si ale graficului de circulatie.

Art. 351. – Pe traseele paralele cu calea ferata, graficele de circulatie se armonizeaza pentru a nu se suprapune cu graficele de circulatie ale trenurilor de persoane.

Art. 352. – (1) Serviciile regulate de transport de persoane se executa pe baza de legitimatii de calatorie individuale, care sunt documente cu regim special, respectiv: bilete, abonamente si legitimatii speciale.

(2) Legitimatiile speciale de calatorie sunt legitimatiile acordate de autoritatile competente, in conditiile legii.

(3) Modelul biletelor, abonamentelor si legitimatiilor speciale se stabileste unitar de Ministerul Finantelor Publice.

(4) Pentru copiii sub 5 ani transportul se realizeaza gratuit.

(5) Transportul bagajelor de mana ale pasagerilor se face gratuit in limita de pana la 20 kg in trafic national si 30 kg in trafic international.

Art. 36. – (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international se poate efectua de catre operatorii de transport rutier romani numai pe baza autorizatiei de transport international si a graficului de circulatie continut in aceasta, eliberata de autoritatile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum si a autorizatiilor de transport international eliberate de autoritatile competente ale statelor tranzitate.

(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international se poate efectua si de catre mai multi operatori de transport rutier, in comun, asa cum au fost mentionate in autorizatie.

Art. 37. – Operatorii de transport rutier straini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic international pe teritoriul Romaniei, tranzit sau destinatie, numai pe baza autorizatiei de transport international si a graficului de circulatie continut in aceasta, eliberata de autoritatea competenta.

Art. 38. – (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic national se efectueaza de catre operatorii de transport rutier numai pe baza licentei de traseu eliberate de autoritatea competenta, cu valabilitate egala cu perioada contractului incheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mare de un an, serviciul respectiv utilizand ca statii pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate alte statii decat statiile publice, asigurandu-se existenta la bordul autovehiculului a legitimatiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.

(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic international se efectueaza de catre operatorii de transport rutier romani si straini numai pe baza autorizatiilor de transport international eliberate de autoritatile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum si a autorizatiilor de transport international eliberate de autoritatile competente ale statelor tranzitate, serviciul respectiv utilizand ca statii pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate alte statii decat statiile publice, asigurandu-se existenta la bordul autovehiculului a legitimatiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului, daca acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte nu prevad altfel.

Art. 381. – (1) Licenta pentru traseu sau autorizatia de transport international, eliberata de autoritatea competenta, se retrage de catre aceasta in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii ei sau in cazul abaterilor grave ori repetate de la regulile de prestare a serviciului.

(2) Detinatorul licentei pentru traseu retrase este obligat sa efectueze activitatea de transport rutier pana la inlocuirea sa cu un alt operator de transport rutier, dar nu mai mult de 60 de zile.

Art. 39. – (1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale in trafic national se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat anterior de autoritatea competenta.

(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international se poate efectua numai in conditiile respectarii prevederilor Acordului privind transportul international ocazional de calatori cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de Romania la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002, pe baza documentelor prevazute in respectivul acord, eliberate de autoritatea competenta.

(3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit intre autoritatea competenta si autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul.

(4) Transportul rutier de persoane in cont propriu in trafic international se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat si convenit de autoritatea competenta cu autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul.

Art. 391. – Transportul rutier de persoane in cont propriu in trafic national si international se efectueaza in conditiile stabilite prin norme si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.

Art. 392. – Documentele care trebuie sa se gaseasca la bordul autovehiculului in timpul efectuarii transportului rutier de persoane, pentru fiecare tip de transport reglementat de prezenta ordonanta de urgenta, se stabilesc prin norme.

Art. 393. – Intreprinderile/operatorii de transport rutier care efectueaza operatiuni de transport de pasageri au obligatia de a-i informa pe acestia cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranta pe timpul deplasarii vehiculelor, in unul dintre urmatoarele moduri:

a) de catre conducatorul auto;

b) de catre conducatorul grupului sau de catre o persoana desemnata oficial in calitate de conducator al grupului;

c) prin mijloace audiovizuale;

d) prin afisarea in loc vizibil la fiecare scaun a unor semne si/sau pictograme stabilite prin norme.

CAPITOLUL VI
Activitati conexe transportului rutier

Art. 40. – (1) Activitatile conexe transportului rutier se efectueaza de catre intreprinderi numai pe baza licentei pentru activitati conexe transportului rutier, eliberata de autoritatea competenta, in conditiile stabilite prin norme.

(2) Licenta pentru activitati conexe transportului rutier se elibereaza pentru fiecare activitate conexa efectuata, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.

(3) In situatia in care o activitate conexa transportului rutier se efectueaza de catre o intreprindere in mai multe puncte, autoritatea competenta elibereaza o licenta pentru activitati conexe transportului rutier, pentru fiecare dintre acestea.

(4) Licenta pentru activitati conexe transportului rutier se suspenda de catre autoritatea competenta in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile in vigoare.

Art. 41. – Activitatile conexe transporturilor rutiere sunt urmatoarele:

a) activitati desfasurate de autogari;

b) activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public.

Art. 42. – Autogarile si statiile publice pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate in cadrul serviciilor regulate de transport rutier sunt bunuri de utilitate publica si pot fi in proprietate privata sau publica.

Art. 43. – (1) Infiintarea, desfiintarea sau schimbarea destinatiei unor spatii ale unei autogari, care sa deserveasca transportul rutier public de persoane, se aproba de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliul local, dupa caz, cu avizul prealabil de oportunitate al autoritatii competente.

(2) Este interzisa schimbarea destinatiei unei autogari, desfiintarea acesteia sau schimbarea destinatiei unor spatii ale unei autogari, in mai putin de 6 luni de la notificarea acestei intentii de catre proprietarul autogarii respective.

Art. 44. – Amenajarea, semnalizarea rutiera si intretinerea statiilor publice pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate se asigura de administratia publica locala, administratorul drumului sau detinatorul acestuia, dupa caz.

Art. 45. – In cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, interjudetean sau international, plecarile, opririle in tranzit si sosirile se realizeaza din/in autogari sau, in lipsa acestora, din/in statii publice stabilite de administratia publica locala, cu avizul autoritatii competente, conform programului de transport aprobat.

Art. 46. – (1) Oprirea in autogara in vederea urcarii/coborarii persoanelor transportate este permisa numai in situatia in care graficul de circulatie al licentei de traseu are prevazuta statia respectiva, in cazul serviciilor regulate de transport rutier de persoane.

(2) Accesul operatorilor de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, in statiile publice, este fara plata, egal si nediscriminatoriu, conform graficelor de circulatie.

(3) Operatorii de transport rutier care efectueaza transport rutier public de persoane prin servicii regulate conform graficului de circulatie au acces egal si nediscriminatoriu la serviciile autogarilor, contra cost.

Art. 47. – (1) Activitatile de intermediere a operatiunilor de transport rutier public se realizeaza pe baza de contracte prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmand a fi executate de intermediar, in numele sau, prin intermediul unui operator de transport rutier, pe baza de contracte.

(2) Sarcinile si raspunderile intermediarului rezulta din prevederile contractului de intermediere incheiat intre parti.

Art. 48. – Licenta pentru activitati conexe transportului rutier se retrage de catre autoritatea competenta in cazul in care intreprinderea care efectueaza activitati conexe transportului rutier nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acesteia sau in cazul in care aceasta a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii acordarii acesteia.

CAPITOLUL VII
Siguranta rutiera

SECŢIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 481. – (1) Siguranta rutiera se defineste prin totalitatea reglementarilor privind circulatia rutiera, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca infrastructura rutiera, mijloacele de transport, persoanele cu atributii care concura la siguranta circulatiei si ceilalti participanti la trafic pentru a se asigura desfasurarea transportului rutier in conditii de siguranta si de protectie a mediului.

(2) Reglementarile privind circulatia rutiera sunt stabilite prin lege speciala.

SECŢIUNEA a 2-a
Persoane cu functii care concura la siguranta rutiera

Art. 482. – In sensul prezentei ordonante de urgenta, persoanele cu functii care concura la siguranta rutiera sunt conducatorii auto prevazuti la art. 10 si 14, persoana desemnata si consilierul de siguranta.

Art. 483. – (1) Persoanele cu functii care concura la siguranta circulatiei trebuie sa faca dovada ca sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru ocuparea si mentinerea pe functie.

(2) Avizul medical si avizul psihologic se obtin in urma unei examinari, initiale si periodice, efectuata in unitati specializate, stabilite obligatoriu in fiecare judet, din reteaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sau agreate de acesta.

(3) Cazurile pentru care se impune efectuarea examinarii medicale si/sau psihologice, precum si periodicitatea avizelor medicale si/sau psihologice se stabilesc prin norme.

Art. 484. – Intreprinderea sau operatorul de transport rutier, in calitate de angajator, are obligatia sa tina evidenta avizelor medicale si/sau psihologice si sa respecte recomandarile comisiilor medicale si psihologice cu privire la persoanele cu functii care concura la siguranta rutiera.

Art. 485. – (1) Persoanele cu functii care concura la siguranta rutiera trebuie sa detina un certificat de pregatire profesionala eliberat de autoritatea competenta.

(2) Prin lege se pot stabili si alte categorii de conducatori auto care trebuie sa detina certificat de competenta profesionala.

Art. 486. – Certificatul de competenta profesionala are o valabilitate de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru aceeasi perioada, in urma sustinerii si promovarii unui examen, in conditiile stabilite de autoritatea competenta.

Art. 487. – Anularea certificatului de competenta profesionala se realizeaza in conditiile stabilite de autoritatea competenta, pentru cazuri de incompatibilitate.

Art. 488. – (1) Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, intreprinderile care executa transport rutier public sau transport rutier in cont propriu au obligatia de a asigura pregatirea profesionala si instruirea periodica a personalului care concura la siguranta circulatiei.

(2) Instruirea personalului cu atributii in siguranta circulatiei se realizeaza in conditiile stabilite de autoritatea competenta.

Art. 489. – Autoritatea competenta va stabili sarcinile si responsabilitatile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele cu functii care concura la siguranta circulatiei.

SECŢIUNEA a 3-a
Vehicule rutiere

Art. 49. – (1) Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor specifice in vigoare, avand inspectia tehnica periodica valabila, acestea fiind clasificate/incadrate corespunzator, conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Pentru accesul pe infrastructura rutiera vehiculele rutiere fabricate in tara sau in strainatate, inmatriculate sau care urmeaza sa fie inmatriculate in Romania, sunt supuse omologarii in vederea inmatricularii sau inregistrarii si/sau inspectiei tehnice periodice, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(3) Transportul rutier de marfuri si/sau de persoane se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului respectiv de transport si dotate cu tahografe si limitatoare de viteza, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Art. 50. – (1) Omologarea in vederea inmatricularii sau inregistrarii vehiculelor rutiere se acorda de catre autoritatea competenta, care elibereaza si cartea de identitate a vehiculului rutier, in conditiile stabilite prin prevederile legale in vigoare.

(2) Certificarea autenticitatii si omologarea vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora se realizeaza in conditiile stabilite prin prevederile legale in vigoare.

(3) Producatorii de vehicule rutiere, reprezentantii autorizati ai acestora sau persoanele fizice ori juridice care importa vehicule rutiere, dupa caz, au obligatia sa solicite omologarea vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 501. – Abrogat.

Art. 502. – (1) In scopul facilitarii controlului vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante, utilizate de catre operatorii de transport/intreprinderi, acestia au obligatia dotarii acestora cu placute din care sa rezulte dimensiunile si masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.

(2) Modelul si locul de aplicare a placutelor se stabilesc de autoritatea competenta prin norme.

(3) Placutele prevazute la alin. (1) fac dovada conformitatii vehiculului respectiv cu prevederile legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise si masele maxime admise/autorizate.

Art. 51. – (1) Operatorii economici care efectueaza servicii de reparatii, reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz, precum si de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere pot desfasura aceste activitati numai pe baza autorizatiei tehnice eliberate de autoritatea competenta, in conditiile stabilite prin prevederile legale in vigoare.

(2) Conditiile de desfasurare a activitatilor de reparatii, reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sau de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere, precum si conditiile de acordare a autorizatiilor tehnice operatorilor economici care efectueaza asemenea servicii se stabilesc de autoritatea competenta, in conditiile stabilite prin prevederile legale in vigoare.

Art. 52. – Produsele si materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate in tara sau importate trebuie sa fie certificate si/sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit prevederilor legale in vigoare, de autoritatea competenta.

Art. 53. – Lista produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere pentru care se impune certificarea sau omologarea se stabileste de autoritatea competenta, in conditiile stabilite prin prevederile legale in vigoare.

SECŢIUNEA a 4-a
Infrastructura rutiera

Art. 531. – De respectarea prevederilor privind siguranta circulatiei sunt raspunzatoare/raspunzatori toate intreprinderile detinatoare de vehicule rutiere, persoanele cu functii care concura la siguranta circulatiei, administratorii infrastructurii rutiere, precum si agentii economici autorizati sa execute lucrari de intretinere si reparatii a infrastructurii rutiere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 532. – (1) Pentru asigurarea sigurantei circulatiei si fluentei traficului in zilele de sambata, duminica, sarbatori legale, precum si in alte perioade, se pot institui restrictii de circulatie pentru anumite categorii de vehicule.

(2) Restrictiile, tipurile de vehicule, perioadele de aplicare si exceptiile se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului sau prin ordine comune ale ministerelor interesate, dupa caz.

CAPITOLUL VII1
Contracte in activitatile de transport rutier si conexe

Art. 533. – Executarea transportului rutier public si a activitatilor conexe acestuia se realizeaza pe baza de contract comercial. Aceste activitati sunt urmatoarele:

a) transportul rutier public de marfuri;

b) transportul rutier public de persoane in trafic national si international in urmatoarele cazuri:

1. transportul rutier prin serviciu regulat;

2. transportul rutier prin serviciu regulat special;

3. transportul rutier ocazional;

c) activitati desfasurate de autogara;

d) activitati de intermediere.

Art. 534. – Se considera contract si comanda acceptata numai daca contine toate elementele necesare efectuarii transportului rutier.

Art. 535. – (1) Dispozitiile pct. 2 si 3 ale art. 1, precum si ale art. 2-30 si 32-41, cu exceptia celor prevazute la art. 23 pct. 3, din Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR), semnata la Geneva, Elvetia, la 19 mai 1956, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 451 din 20 noiembrie 1972, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 145 din 6 decembrie 1972, denumita in continuare Conventia CMR, sunt aplicabile de plin drept transporturilor rutiere publice de marfuri executate cu vehicule in trafic national.

(2) In trafic national, prevederile art. 23 pct. 3 din Conventia CMR vor avea urmatorul cuprins: Totusi, cuantumul despagubirilor nu poate depasi echivalentul in lei a 2,5 USD per kilogram greutate bruta lipsa.

Art. 536. – (1) Prevederile titlului XII – Despre contractul de transport rutier, art. 413-441 – din Codul comercial nu se aplica contractelor de transport rutier public de marfuri cu vehicule, incheiate dupa intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Contractelor de transport rutier public de marfuri cu vehicule, incheiate inainte de data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, aflate in curs de derulare, le sunt aplicabile prevederile Codului comercial mentionate la alin. (1).

Art. 537. – (1) In executarea activitatii conexe de intermediere, organizarea transportului rutier se face pe baza si in conditiile contractului incheiat intre client si intermediar, precum si ale contractului incheiat intre intermediar si operatorul de transport rutier.

(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), operatorul care detine licenta pentru servicii de intermediere are obligatiile si responsabilitatile care rezulta din contractele respective.

Art. 538. – In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatea competenta va stabili reglementari privind aplicarea prevederilor Conventiei CMR de catre operatorii de transport rutier romani in trafic national.

Art. 539. – Contractul de transport rutier public de marfuri cu vehicule rutiere, cu titlu oneros, cand locul primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea acesteia, asa cum sunt indicate in contract, sunt situate pe teritoriul Romaniei sau in doua tari diferite, dintre care cel putin una este tara contractanta, indiferent de domiciliul si de nationalitatea participantilor la contract, este contract de transport rutier public de marfuri in trafic national sau international, dupa caz.

Art. 5310. – Biletul de calatorie reprezinta contractul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, incheiat intre prestator – operator de transport si beneficiar – calator, prin care operatorul de transport rutier se obliga sa execute transportul in conditii de siguranta si confort ale beneficiarului, si beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea sa, acoperind si asigurarea persoanelor si a bagajelor.

Art. 5311. – Contractul de transport rutier public prin servicii regulate speciale se intocmeste pentru o perioada determinata, iar pentru serviciile ocazionale, contractul este unic, pentru fiecare cursa in parte.

Art. 5312. – Autogarile care sunt incluse in graficele de circulatie in cazul transportului rutier public de persoane in trafic judetean, interjudetean si international sunt obligate sa incheie contractele cu operatorii respectivi in conditiile stabilite prin norme.

Art. 5313. – (1) Intreprinderea care efectueaza transport rutier public sau transport rutier in cont propriu poate utiliza pentru aceasta vehicule rutiere inchiriate pe baza de contract de la un locator care le detine in proprietate.

(2) Un vehicul se considera inchiriat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) este inmatriculat in Romania;

b) este pus la dispozitia exclusiva a locatarului, care suporta toate cheltuielile legate de exploatare, intretinere si reparatii, pe toata durata contractului si fara conducator auto;

c) conducatorul auto este angajatul locatarului sau locatarul insusi;

d) folosinta este cedata cu titlu oneros.

(3) Vehiculelor achizitionate in sistem leasing li se aplica regimul juridic al vehiculelor inchiriate numai pe perioada de valabilitate a contractului de leasing.

CAPITOLUL VIII
Tarife

Art. 54. – Eliberarea documentelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum si efectuarea prestatiilor specifice se realizeaza de autoritatea competenta, pe baza tarifelor stabilite de aceasta.

Art. 55. – (1) La derularea operatiunilor de transport rutier public, tarifele se stabilesc liber, pe baza de cerere si oferta.

(2) In cazul serviciilor publice de transport rutier de persoane, tariful de transport poate constitui unul dintre criteriile de licitatie privind concesionarea serviciului respectiv.

Art. 551. – (1) Operatorul de transport rutier public de persoane va asigura corelarea tarifului de transport cu gradul de confort si siguranta ale mijlocului de transport.

(2) Tarifele de transport percepute calatorilor contin primele de asigurare pentru acestia si pentru bagajele lor, precum si pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operatiunilor de transport.

CAPITOLUL IX
Controlul activitatii de transport rutier si a activitatilor conexe acestora

Art. 56. – (1) Inspectia, controlul si supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a prevederilor normelor si reglementarilor prevazute de aceasta se efectueaza in trafic si la sediul intreprinderilor de catre inspectorii de trafic sau, dupa caz, de catre inspectori imputerniciti in acest scop de autoritatea competenta.

(2) Reglementarile privind efectuarea inspectiilor si a controlului asupra transporturilor rutiere si activitatilor conexe acestora, modelul si insemnele uniformei, precum si dotarea si inscriptionarea autovehiculelor de control se stabilesc de autoritatea competenta pana la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Atributiile si obligatiile inspectorilor de trafic se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 561. – (1) Inspectorii de trafic au obligatia de a purta uniforma de serviciu, de a detine asupra lor legitimatia de control pe timpul efectuarii actiunilor de control si de a respecta prevederile legale privind oprirea vehiculelor in trafic.

(2) In cazul unui control efectuat in trafic asupra unui vehicul, inspectorii de trafic au dreptul sa patrunda atat in spatiul destinat conducatorului auto, cat si in spatiul destinat transportului rutier de marfuri si/sau de persoane pentru efectuarea controlului si efectuarea verificarilor care se impun.

(3) In cazul transporturilor rutiere de marfuri inspectorii de trafic au dreptul sa verifice concordanta dintre inscrisurile din documentele de transport si marfurile transportate.

(4) In cazul transporturilor rutiere de marfuri suspectate a fi marfuri periculoase, inspectorii de trafic au dreptul de a preleva mostre care vor fi transmise spre analiza laboratoarelor autorizate.

(5) In cazul transporturilor rutiere de persoane, inspectorii de trafic au dreptul sa verifice concordanta dintre inscrisurile din documentul de transport si identitatea persoanelor transportate, precum si legitimatiile de calatorie ale acestora, dupa caz.

Art. 562. – (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2006, inspectorii de trafic au dreptul sa opreasca orice vehicul care executa activitati de transport rutier in conditiile prezentei ordonante de urgenta si circula pe drumurile publice. Inspectorii de trafic pot opri vehiculele, semnalizand regulamentar din pozitia statica in acelasi mod ca si politistii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat in mers.

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2006, autovehiculele inspectorilor de trafic vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasa de culoare rosie cu mesaje variabile, de care pot face uz numai pentru oprirea in trafic a vehiculelor care efectueaza activitate de transport rutier, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. 57. – (1) La efectuarea controlului la sediul intreprinderilor, inspectorii au dreptul sa patrunda, in timpul programului de lucru, atat in spatiile de lucru, cat si in vehiculele detinute de acestea.

(2) La efectuarea controlului la sediul intreprinderilor, acestea au obligatia prezentarii tuturor documentelor solicitate de personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop.

CAPITOLUL X
Contraventii si sanctiuni

Art. 571. – Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta atrage raspunderea civila, administrativa, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 572. – Constituie contraventii, daca nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale, urmatoarele fapte:

a) efectuarea transportului rutier sau a activitatilor conexe acestuia fara a detine licenta de transport, certificat de transport in cont propriu, licenta pentru activitati conexe, licenta de traseu sau autorizatie de transport international, document de transport pentru transportul de persoane prin servicii ocazionale, respectiv retrase, expirate sau declarate pierdute, dupa caz;

b) efectuarea transportului rutier in baza unei copii conforme a licentei de transport sau a certificatului de transport in cont propriu suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzatoare tipului de transport efectuat ori care nu apartin intreprinderii sau operatorului de transport respectiv, dupa caz;

c) efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care s-a dispus masura imobilizarii pentru nerespectarea prevederilor legale care impun imobilizarea vehiculului;

d) efectuarea transportului rutier in regim de cabotaj;

e) sustragerea de la efectuarea controlului in trafic rutier;

f) sustragerea sau obstructionarea efectuarii controlului la sediul intreprinderii sau al operatorului de transport rutier care efectueaza activitati de transport rutier sau activitati conexe transportului rutier, dupa caz.

Art. 573. – (1) De faptele mentionate la art. 572 lit. a), b) si f) este raspunzatoare/raspunzator persoana desemnata si/sau administratorul intreprinderii, dupa caz.

(2) De faptele mentionate la art. 572 lit. c), d) si e) este raspunzator conducatorul auto.

Art. 574. – (1) Se sanctioneaza cu amenda aplicata intreprinderilor sau operatorilor de transport rutier romani sau straini, dupa caz:

a) de la 20.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON), fapta prevazuta la art. 572 lit. a);

b) de la 15.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON), fapta prevazuta la art. 572 lit. b);

c) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), fapta prevazuta la art. 572 lit. f).

(2) Se sanctioneaza cu amenda aplicata conducatorului auto roman sau strain, dupa caz:

a) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), fapta prevazuta la art. 572 lit. d);

b) de la 7.500 lei (RON) la 10.000 lei (RON), faptele prevazute la art. 572 lit. c) si e).

Art. 58. – Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) efectuarea transportului rutier de marfuri sau de persoane in trafic international de catre un operator de transport rutier strain, avand ca tara de tranzit sau de destinatie Romania, fara existenta la bordul vehiculului a autorizatiei de transport international;

b) efectuarea transportului rutier fara existenta la bordul vehiculului a dovezii dreptului de detinere a vehiculului pentru vehiculele detinute in baza unui contract de inchiriere sau de leasing;

c) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate fara a emite legitimatii de calatorie;

d) efectuarea transportului rutier de marfuri sau de persoane in trafic national, cu ansambluri de vehicule la care remorca sau semiremorca nu este inmatriculata in Romania;

e) efectuarea transportului rutier de marfuri fara existenta la bordul vehiculului a documentului de transport sau a copiei conforme a licentei de transport ori a copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu, dupa caz;

f) efectuarea transportului rutier de marfuri in trafic international fara existenta la bordul vehiculului a certificatului privind incadrarea vehiculului rutier in normele de poluare si siguranta rutiera;

g) efectuarea transportului rutier de marfuri perisabile in trafic international fara respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile internationale de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 75/1998, aprobata prin Legea nr. 2/1999;

h) efectuarea transportului rutier de marfuri si/sau de persoane in trafic international fara existenta la bordul vehiculului a certificatului international de inspectie tehnica prevazut de Acordul privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciproca a acestor inspectii, incheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 76/1998, aprobata prin Legea nr. 7/1999;

i) efectuarea transportului rutier de persoane fara existenta la bordul vehiculului a licentei de traseu sau a autorizatiei de transport, a documentului de transport corespunzator tipului de transport efectuat sau a copiei conforme a licentei de transport ori a copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu, dupa caz;

j) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international fara respectarea prevederilor Acordului privind transportul international ocazional de calatori cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de Romania la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002;

k) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic national cu persoane care nu sunt mentionate in documentul de transport;

l) efectuarea transportului rutier de catre conducatorul auto fara existenta la bordul vehiculului a certificatului de competenta profesionala sau a dovezii angajarii acestuia de catre intreprindere in cazul in care vehiculul este detinut in baza unui contract de leasing sau de inchiriere;

m) utilizarea de catre intreprindere sau de catre operatorul de transport a unor conducatori auto fara contract de munca, aviz medical, aviz psihologic sau certificat de competenta profesionala;

n) refuzul nejustificat al accesului la serviciile autogarii, aplicarea tarifelor discriminatorii pentru accesul la serviciile autogarii, precum si conditionarea accesului la serviciile autogarii de obligativitatea serviciului de vanzare a legitimatiilor de calatorie;

o) permiterea accesului la serviciile autogarii al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care nu a fost incheiat contract, al vehiculelor operatorilor de transport rutier care nu au prevazuta autogara respectiva ca punct de oprire in graficul de circulatie, precum si al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care se efectueaza transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale sau ocazionale;

p) lipsa de la sediul autogarii a contractelor pentru accesul la serviciile acesteia;

q) nerespectarea prevederilor licentei de traseu, ale autorizatiei de transport international sau ale graficului de circulatie;

r) instrainarea documentelor necesare efectuarii transporturilor rutiere, precum si utilizarea acestora de catre o persoana fizica sau juridica, alta decat titularul, ori utilizarea lor completate necorespunzator;

s) calatoria fara legitimatie de calatorie valabila la transportul rutier public de persoane prin servicii regulate;

s) efectuarea transportului rutier de catre conducatori auto care nu detin certificat de competenta profesionala;

t) neoprirea in trafic a vehiculului la semnalul regulamentar al inspectorilor;

t) transportul rutier de persoane pe un traseu judetean, interjudetean sau international al mai multor persoane decat numarul de locuri pe scaune prevazut in certificatul de inmatriculare;

u) utilizarea de conducatori auto fara drept de munca in Romania;

v) efectuarea de transporturi rutiere prin servicii regulate speciale in trafic national sau international cu persoane care nu au in posesia lor legitimatii eliberate de beneficiarul transportului;

w) efectuarea de transporturi rutiere in cont propriu cu persoane care nu au in posesia lor documente eliberate de intreprindere, din care sa rezulte ca transportul este in cont propriu;

x) efectuarea de activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public fara existenta contractelor de transport stabilite de prezenta ordonanta de urgenta;

y) efectuarea de transport rutier de marfuri si/sau de persoane cu alte vehicule decat cele destinate prin constructie categoriei, respectiv tipului de transport;

z) nedetinerea la sediul intreprinderilor sau al operatorilor de transport a documentelor de transport, a cartilor de identitate ale vehiculelor, a dovezilor dreptului de detinere a vehiculelor pentru vehiculele detinute temporar in folosinta sau a evidentei autorizatiilor de transport international pentru transportul rutier international de marfa ori a contractelor pentru serviciile autogarii, dupa caz.

Art. 59. – (1) Se sanctioneaza cu amenda aplicata intreprinderilor sau operatorilor de transport rutier romani sau straini, dupa caz:

a) de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. a), b), e), f), h) si i);

b) de la 4.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. m), u), y) si z);

c) de la 7.000 lei (RON) la 9.000 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. g), j), k) si r);

d) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), fapta prevazuta la art. 58 lit. d).

(2) Se sanctioneaza cu amenda aplicata intreprinderilor care efectueaza activitati conexe transportului rutier:

a) de la 7.000 lei (RON) la 9.000 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. o) si p);

b) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. n) si x).

(3) Se sanctioneaza cu amenda aplicata conducatorului auto:

a) de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), fapta prevazuta la art. 58 lit. l);

b) de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. q), s) si w);

c) de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. c), t), t) si v).

(4) Se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), aplicata persoanei care calatoreste fara legitimatie de calatorie, fapta prevazuta la art. 58 lit. s).

(5) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunostinta a procesului-verbal de constatare si sanctionare contraventionala, jumatate din minimul amenzii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 591. – In cazul in care din documentele prezentate de conducatorul auto nu poate fi identificata intreprinderea sau operatorul de transport rutier, amenda se aplica acestuia.

Art. 60. – Contraventiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se constata si se sanctioneaza de catre:

a) personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop;

b) ofiteri/agenti ai politiei rutiere;

c) ofiteri/agenti ai politiei de frontiera in punctele de trecere a frontierei;

d) personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice, conform competentelor acordate.

Art. 61. – (1) Controlul vehiculelor rutiere inmatriculate in alte state, cu care se efectueaza operatiuni de transport rutier pe teritoriul Romaniei, se realizeaza de catre personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop.

(2) In situatia in care la efectuarea controlului prevazut la alin. (1) s-au constatat incalcari ale prevederilor legale in vigoare care reglementeaza domeniul transporturilor rutiere, se imobilizeaza vehiculul rutier in conditii de siguranta si securitate ale transportului si, daca este cazul, se procedeaza la ridicarea placutelor de inmatriculare pana la indeplinirea conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului si se aplica sanctiunea corespunzatoare celor constatate.

(3) Permisiunea privind reluarea efectuarii transportului se acorda cu conditia achitarii amenzii aplicate in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare sau cu conditia platii unei sume egale cu aceasta direct catre organismul al carui agent constatator a aplicat sanctiunea contraventionala, urmand ca in conformitate cu prevederile legale aceasta suma sa fie restituita sau varsata la contul de amenzi al Trezoreriei Statului, conform cu hotararea definitiva a instantei judecatoresti in cazul formularii unei contestatii.

(4) Pentru abateri de la prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt exceptate de la imobilizare vehiculele care transporta animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata.

Art. 62. – (1) In cazul utilizarii unui vehicul in mod repetat fara ca intreprinderea sau operatorul de transport rutier sa detina licenta de transport, certificat de transport in cont propriu, licenta de traseu sau autorizatie de transport international, dupa caz, se suspenda dreptul de utilizare a vehiculului pe o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni.

(2) Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul conform alin. (1) se stabileste de autoritatea competenta prin norme.

(3) Inspectorii au dreptul retinerii copiei conforme a licentei de transport, a copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu, a licentei de traseu, a autorizatiei de transport international, a documentului de transport sau a certificatului de competenta profesionala daca aceasta/acesta a fost instrainata/instrainat, modificata/modificat ori deteriorata/deteriorat sau atunci cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia/acestuia, dupa caz.

Art. 63. – Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 64. – Impotriva masurii de retragere sau suspendare a unuia dintre documentele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta sau de respingere a cererii de eliberare a unuia dintre documentele respective operatorul de transport rutier sau intreprinderea, dupa caz, se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

CAPITOLUL XI
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 641. – (1) Licentele de transport public, licentele de transport in interes propriu, autorizatiile de transport in interes propriu, licentele de executie pentru activitati conexe, valabile la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, isi mentin valabilitatea pana la data urmatoarei vizari.

(2) Licentele de executie pentru vehicul si documentele mentionate la alin. (1), aflate in ultimul an de valabilitate inaintea expirarii, isi mentin valabilitatea pana la expirare.

(3) Licentele de executie pentru traseu valabile la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta isi mentin valabilitatea pana la expirare.

Art. 642. – Dotarea cu limitatoare de viteza este obligatorie pentru autovehiculele ori ansamblurile de vehicule pentru transport rutier de marfa a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone si pentru autovehiculele pentru transport rutier de persoane cu mai mult de 9 locuri, inclusiv locul conducatorului auto.

Art. 65. – (1) Incepand cu data de 10 septembrie 2008 conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile D1, D1E, D sau DE, care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, au obligatia de a detine si un certificat de calificare profesionala initiala (CPI) si un certificat de calificare profesionala continua (CPC).

(2) Incepand cu data de 10 septembrie 2009 conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile C1, C1E, C sau CE, care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, au obligatia de a detine si un certificat de calificare profesionala initiala (CPI) si un certificat de calificare profesionala continua (CPC).

(3) Autoritatea competenta va stabili conditiile privind pregatirea initiala si continua a conducatorilor auto prevazuti la alin. (1).

(4) Certificatele de calificare profesionala initiala (CPI) si certificatele de calificare profesionala continua (CPC) se elibereaza de catre autoritatea competenta numai:

a) conducatorilor auto, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene care au in Romania resedinta curenta, asa cum este aceasta definita la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/1985 privind echipamentul de inregistrare in transportul rutier, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) conducatorilor auto cetateni ai unui alt stat, care nu este membru al Uniunii Europene, care sunt angajati in mod legal de un operator de transport sau de o intreprindere cu sediul ori domiciliul in Romania sau care sunt detinatori ai unui permis de munca valabil eliberat de autoritatile romane.

(5) Certificatele de calificare profesionala initiala (CPI) si certificatele de calificare profesionala continua (CPC), eliberate de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene conform prevederilor Directivei Parlamentului European si a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si pregatirea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de calatori, sunt recunoscute in Romania.

Art. 651. – Certificatele de competenta profesionala si/sau atestatele valabile eliberate de autoritatile statelor membre ale Uniunii Europene pentru conducatori auto, consilieri de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase si persoanele desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport sunt recunoscute in Romania ca fiind echivalente cu cele eliberate de autoritatile romane.

Art. 66. – (1) Transportului de marfuri in regim de cabotaj pentru operatorii de transport din tarile Uniunii Europene i se aplica o perioada de tranzitie in conformitate cu prevederile pct. 5 Politica in domeniul transporturilor alin. (1) din anexa VI la Protocolul la Tratatul de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, semnat la 25 aprilie 2005, ratificat de Romania prin Legea nr. 157/2005.

(2) Transportul de persoane in regim de cabotaj se va liberaliza pentru operatorii de transport din tarile Uniunii Europene dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Art. 67. – De la data aderarii, transportul rutier de persoane in cont propriu, efectuat intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, se efectueaza numai pe baza certificatului de transport in cont propriu.

Art. 68. – Monitorizarea pietei transporturilor rutiere se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pietei transporturilor rutiere si masurile ce trebuie luate in situatii de criza in domeniul transportului rutier de marfuri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 47/2003.

Art. 69. – Pana la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va modifica in mod corespunzator normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora.

Art. 691. – Pana la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor, precum si alte ministere vor elabora reglementari proprii in limita competentelor pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 692. – In punctele de trecere a frontierei, controlul autovehiculelor se va efectua de catre politia de frontiera impreuna cu controlorii imputerniciti in acest scop de autoritatea competenta.

Art. 70. – (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pe data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 17 februarie 2006.

Art. 71. – (1) Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) si (3), art. 3 alin. (1) si (2), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 6 alin. (1) si (2), art. 7 alin. (1) si ale art. 8, 9 si 10 din Directiva 96/26/CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupatia de transportator rutier de marfa si transportator rutier de calatori si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de transport national si international, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 124 din 23 mai 1996, p. 1-10, asa cum a fost modificata de Directiva 98/76/CE din 1 octombrie 1998, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 277 din 14 octombrie 1998, p. 17-25, ale art. 2 alin. (2) lit. b) din Directiva 91/671/CE din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislatiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranta in vehiculele cu capacitate mai mica de 3,5 tone, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 373 din 31 decembrie 1991, p. 26-28, ale art. 2 liniuta a 11-a, art. 4 alin. (3) si art. 6 alin. (1) lit. c), alin. (2), (3) si (4) din Directiva Consiliului 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circula in interiorul Comunitatii, a dimensiunilor maxime autorizate in traficul national si international si a greutatii maxime autorizate in traficul international, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, p. 59-75, ale art. 9 din Directiva Consiliului 92/106/CEE din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de marfuri intre state membre, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 368 din 17 decembrie 1992, p. 38-42, precum si ale art. 9, 10 si art. 14 alin. (2) din Directiva 2003/59/CE privind pregatirea initiala si periodica a conducatorilor auto care efectueaza transport de marfa si calatori, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 226 din 10 septembrie 2003, p. 4-17, ce amendeaza Regulamentul nr. 3.820/85/CE si Directiva 91/439/CEE si abroga Directiva 76/914/CEE.

(2) Prezenta ordonanta de urgenta creeaza cadrul general pentru aplicarea de la data aderarii a Regulamentului nr. 684/92/CEE din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul international de calatori cu autocarul si autobuzul, publicat in Jurnalul Oficial nr. L 074 din 20 martie 1992, ale Regulamentului nr. 11/98/CE din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului nr. 684/92/CEE privind regulile comune pentru transportul international de calatori cu autocarul si autobuzul si a Regulamentului nr. 881/92/CEE din 26 martie 1992 privind accesul la piata in transportul rutier de marfuri in cadrul Comunitatii catre sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traverseaza teritoriul unuia sau mai multor state membre, publicat in Jurnalul Oficial nr. L 095 din 9 aprilie 1992, precum si ale Regulamentului nr. 484/2002/CE din 1 martie 2002 de modificare a Regulamentului nr. 881/92/CEE si Regulamentului nr. 3.118/93/CEE in vederea instituirii unui atestat de conducator auto.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
—————
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finantelor publice,
Ionel Popescu

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 109.

Taguri: , ,

Roviniete.ro

Comments are closed.